O projektu

Glavni cilj: Pridonijeti jačanju dijaloga i sudioničke demokracije među organizacijama civilnog društva, javnosti i lokalne vlasti u pripremi i razvoju prostornih planova

SAŽETAK

Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštita prostora i očuvanja kakvoće okoliša, određuju namjene prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

Projekt “Urban Planning 4 Citizens” je projekt kojim želimo na jednostavan i inovativan način približiti pojam prostornog planiranja, a ujedno uspostaviti komunikaciju između javnosti, organizacija civilnog društva (OCD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Iako mehanizmi javnog sudjelovanja postoje, participacija javnosti je nedovoljna i nepravodobna, što proizlazi iz nedovoljno razvijene svijesti o važnosti prostornog planiranja za kvalitetu života, nepoznavanju mehanizama zahtijevanja svojih prava te nepristupačnosti i nerazumijevanju prostornih planova.

Ideja transparentnosti podataka predstavlja koncept prema kojemu javni podaci, odnosno informacije kojima raspolažu tijela javne vlasti, trebaju biti dostupni za korištenje i ponovnu uporabu svim građanima. Objava  podataka  služi  kao  alat  za  sprječavanje  korupcije  jer  time rad tijela javne vlasti postaje transparentniji a istovremeno potiče političku participaciju građana.

Kako bismo što bolje i učinkovitije ostvarili sve što smo projektom zamislili, uključili smo razne ključne dionike koji će sa svojeg gledišta dati smjernice i doprinijeti njegovom ostvarenju. JLS kao partneri u projektu dat će svoj doprinos u smislu dosadašnjih iskustava komunikacije s javnosti te poboljšanju vlastite transparentnosti i dobrog upravljanja.

OCD-i su posrednici između građana i lokalne vlasti i imaju ulogu zagovaranja za potrebe ljudi u svojoj zajednici. Ovim projektom će OCD-i omogućiti komunikaciju javnosti i lokalne vlasti u području prostornog planiranja, a pomoću Urban planning portala. U projekt smo uključili i partnere iz Slovenije koji djeluju u području geografskih informacija, IT proizvoda i usluga i rješenja iz oblasti e-uprave te će nam prenijeti svoja iskustva iz sličnih projekata.

CILJEVI PROJEKTA

Specifični ciljevi projekta:

 1. Povećati svijest javnosti kroz povećanje dostupnosti i razumijevanje prostornih planova, uz pomoć novih tehnologija.
 2. Izgraditi dijalog među OCD-ima i lokalne vlasti, kroz jačanje principa transparentnosti i dobrog upravljanja u području prostornog planiranja.

CILJNA SKUPINA

Ciljne skupine su: organizacije civilnog društva, građani, lokalne vlasti.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Razvoj modela suradnje OCD-a i lokalne vlasti u problematici razvoja prostornih planova:
  1. sporazum buduće suradnje među projektnim partnerima
  2. sporazum buduće suradnje OCD-a i JLS
  3. istraživanje javnog mnijenja u prostornom planiranju
 • Obrazovne aktivnosti
 • Uspostava Urban planning portala (UPP): UPP služi kako bi građani jednostavnije pregledavali prostorne planove, tj. kako bi jednim klikom na česticu dobili potpunu  informaciju te istovremeno  za  istu  poslati  zahtjev.  OCD-i bi bili u mogućnosti posebno istaknuti neko zaštićeno područje i vizualizirati kako bi na njega utjecao novi prostorni plan. Također bi se mogle jasno vidjeti promjene nastale u odnosu na prethodne prostorne planove. Ukratko, UPP je obrazovni i informativni portal koji omogućuje interakciju između građana, OCD-a i lokalnih vlasti u problematici prostornog planiranja.
 • Promocija projekta: Info flyer, promotivne aktivnosti, finalna konferencija.