Održane radionice u Zagrebu

U periodu od 23. do 25.11.2015. godine održane su radionice “GIS u prostornom planiranju” u Zagrebu, namijenjene predstavnicima organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u svrhu približavanja pojma Geografskih informacijskih sustava i prostornih planova te edukacije korištenja GIS alata. Niz obrazovnih aktivnosti održan je u sklopu projekta „Urban planning 4 citizens“ kojeg financira Europska unija u okviru IPA I. komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i Ured za udruge Vlade RH, a provodi DEŠA – Dubrovnik. Uz DEŠU, nositelja projekta, partneri u provedbi projekta su Institut za GIS iz Zagreba, Grad Dubrovnik – UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Općina Jakovlje i Zavod CEKTRA iz Maribora. Suradnici na projektu su Zavod za prostorno uređenje DNŽ i EUROGI – Europska krovna udruga za geografske informacije.

up4c4

Sudionici radionica su se upoznali s osnovama geoinformacijskog sustava s fokusom na GIS alate prostornog planiranja. Kroz program su naučili što je to GIS te ostali teoretski dio GIS-a kao što su komponente GIS-a, funkcije GIS-a, vrste podataka i softvere koje koristimo. Informirani su o ulozi i važnosti prostornih planova, kako i na koji način javnost možemo sudjelovati u procesima donošenja istih te kako lakše iščitavati prostorne planove i analizirati ih pomoću GIS alata. Voditeljica projekta Ana Grgić predstavila je kakve će mogućnosti imati glavni rezultat projekta Urban planning portal – interaktivni i edukativni GIS portal koji će omogućiti bolju komunikaciju lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana u oblasti prostornog planiranja.

up4c7

Partnerska udruga na projektu Institut za GIS iz Zagreba, osim predavanja, održavala je i radionice “Geoservisi”, “Korištenje postojećih GIS portala” i “QGIS – alat za rad s prostornim podacima”. Sudionici su se praktičnim radom naučili služiti postojećim GIS portalima te kako i gdje koristiti geo servise. Radili su sa besplatnim GIS alatom QGIS te samostalno isprobali mogućnosti upravljanja, analize i vizualizacije prostornih podataka koje QGIS nudi.

Nakon održanih radionica, sudionici će moći samostalno prikupljati i dodavati potrebne podatke prostornog planiranja i analizirati ih pomoću GIS alata. Kako bi integrirali stečeno znanje u svoje područje zanimanja, sudionici su imali priliku osmisliti kako bi koristili GIS kao alat u svojim budućim projektima.

up4c8

 

 

 

 

 

 

Program radionica GIS u prostornom planiranju