Edukacija

Planirane aktivnosti:

Zakonski okvir prostornih planova i pravo na pristup informacijama

Teme: Svi zakonski i podzakonski akti vezani za prostorno planiranje i infor- macijski sustav NIPP, struktura PP u Hrvatskoj – od strateških planova na državnoj razini do provedbenih planova, koje su informacije dostupne javnosti, kako do njih doći, adrese na koje se upiti trebaju uputiti, rokovi za predavanje upita itd.

Zakonodavni okvir i pravo na pristup informacijama

Prostorni planovi i sudjelovanje javnosti

Teme: Hijerarhija i proces izrade prostornih planova, institucije u prostornom planiranju, mogućnosti sudjelovanja javnosti pri izradi planova različitih razina i obuhvata. U nastavku predavanja, partneri iz Slovenije prenijet će svoja iskustva iz područja prostornog planiranja kroz nove tehnologije i e-governmenta.

Prostorni planovi i sudjelovanje javnosti
CEKTRA

GIS u prostornom planiranju

Radionica korištenja GIS alata za OCD-e u trajanju od 3 dana. Sudionici će biti upoznati s osnovama geoinformacijskog sustava s fokusom na GIS alat prostornog planiranja. Nakon treninga, sudionici će moći samostalno prikupljati i dodavati potrebne podatke prostornog planiranja i analizirati ih pomoću GIS alata.

Uvod u GIS
CAD2GIS
Geo servisi

Izrada GIS vodiča

GIS vodič sastojat će se od dva dokumenta: upute za korištenje GIS alata te upute za korištenje portala prostornog planiranja.

Uvod u GIS
QGIS
CAD2GIS
Geo servisi