UP4C

Dubrovački ljetnikovci online

Otvoren je pristup interaktivnoj karti sa dubrovačkim ljetnikovcima na: https://ljetnikovci.up4c.eu Projekt “Dubrovački ljetnikovci online” ima za cilj informirati građane o dubrovačkim ljetnikovcima, njihovim lokacijama i povijesti te ih potaknuti na aktivnije korištenje edukativne GIS platforme – Urban planning portala. Ljetnikovce su…
Read more

Ljuta mapa

Objavljena je interaktivna karta sa dubrovačkim „ljutim“ narančama na: https://ljutamapa.up4c.eu Projekt „Ljuta mapa“ želi aktivirati građane u sudjelovanju u procesima prostornog planiranja a istovremeno promicati autohtonu biljku – ljutu naranču, koja je dio zelenog katastra grada Dubrovnika. Projekt provodi udruga…
Read more

Održane radionice u Zagrebu

U periodu od 23. do 25.11.2015. godine održane su radionice “GIS u prostornom planiranju” u Zagrebu, namijenjene predstavnicima organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave u svrhu približavanja pojma Geografskih informacijskih sustava i prostornih planova te edukacije korištenja GIS alata. Niz…
Read more

Edukacija u Dubrovniku

Predavanja u Dubrovniku održati će se 18. svibnja 2015. u prostorijama Razvojne agencije Grada Dubrovnika – DURA s početkom u 14 sati, dok će se trodnevna radionica za udruge održati u DEŠINIM prostorijama (zadnja lađa Lazareta, Frana Supila 8) 18.-20-…
Read more

Edukacija u Jakovlju

DEŠA-Dubrovnik nositelj je projekta “Urban Planning 4 Citizens” u partnerstvu s Institutom za GIS, Gradom Dubrovnikom, Općinom Jakovlje i Cektrom iz Slovenije. Projekt financira Europska unija u okviru IPA I. komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija i Ured…
Read more